Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Totallytwo

Handelslei 30 2980 Zoersel

info@totallytwo.com
+32 456 39 20 15
Ondernemingsnummer: 0679574080

BTW nummer: BE0679574080

Venootschap onder firma , Totallytwo vof , RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Totallytwo, een venootschap onder firma met maatschappelijke zetel te Handelslei 30 2980 Zoersel , BTW BE 0679574080, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, Totallytwo, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Totallytwo moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Totallytwo aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs/ betaling

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De verzendkosten worden bij het afrekenen toegevoegd. De verzendkost bedraagt 5 euro inclusief btw. Bij een bestelling vanaf 75 euro worden er geen verzendkosten aangerekend. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Totallytwo behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de Totallytwo Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt.

De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de Totallytwo Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Mollie. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een HTTPS-certificaat (zie FAQ voor meer uitleg). Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Totallytwo niet. Totallytwo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Totallytwo is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Totallytwo. Totallytwo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure van Totallytwo online webshop bestaat uit de volgende stappen:

  • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “in winkelmand” in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u door naar de kassa door het aanklikken van de knop “verder naar afrekenen” zo komt u op het betaalformulier waarbij u zich dient te registreren . Bent u een terugkerende klant dan kan u de knop ‘’ klik hier om in te loggen’’ aanklikken. Bent u nog geen gebruiker van de Totallytwo webshop dan krijgt u de keuze tussen afrekenen als ‘’gast’’ waarbij u geen account heeft, of een account aan te maken  door deze optie aan te vinken. Hierbij kiest u een wachtwoord en gebruiksnaam uit. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken. 
  • De wijze van levering is standaard thuislevering of een door de klant gekozen adres. 
  • Bij een bestelling onder 75 euro betaalt u 5 euro verzendkosten. Bij een bestelling boven 75 euro is de verzending gratis.
  • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze en aanvaard u de algemene voorwaarden door deze knop aan te vinken en  klikt u op de knop ‘’nu betalen’’. Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • via Belfius direct net
  • via credit card
  • via iDEAL
  • via KBC/CBC payment button
  • Via bankcontact
  • Via Paypal

Totallytwo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1  Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Totallytwo Webshop de levering toestaat, nl. België en Nederland.

5.2 Totallytwo doet enkel thuislevering: voor klanten in België en Nederland. Bij een bestelling onder 75 euro , betaalt u 5 euro verzendkosten bij een thuislevering in België en 9,50 bij een thuislevering in Nederland.  Bij een bestelling boven 75 euro, betaalt u geen verzendkosten bij een thuislevering in België en Nederland.

5.3 Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

5.4 Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn (voor klanten in andere landen dan België kan de levertermijn afwijken). Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.

5.5 Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos herroepen door contact op te nemen met ons via email info@totallytwo.com

Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 14 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen (zie retourbeleid).

5.6  Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons via email: info@totallytwo.com . Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 14 dagen.

De levering gebeurt door Bpost . Deze verzendkost bedraagt 5 euro bij bestellingen onder 75 euro in België en 9,50 euro bij bestellingen onder 74 euro in Nederland. Bij een bestelling boven 75 euro is de verzending in België gratis, bij een bestelling boven 75 euro is de verzending in Nederland nog steeds 9,50 euro.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Totallytwo.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Totallytwo te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Totallytwo.

Bij toepassing van het herroepingsrecht:
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de levering

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per email een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 

Download het Modelformulier voor herroeping.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden alleen terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan: Totallytwo vof,Handelslei 30 2980 Zoersel, België of email: info@totallytwo.com

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De klant moet Totally Two binnen de 14 dagen na de levering informeren over het feit dat hij de overeenkomst wil herroepen. Vanaf de dag waarop de klant zijn wens tot herroeping aan Totally Two kenbaar gemaakt heeft, beschikt de klant over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen terug te sturen.

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Totallytwo zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Totallytwo alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Totallytwo op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Totallytwo geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Totallytwo betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Gelieve bij de herroeping het online retourformulier toe te voegen.

Download hier het retourformulier

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Indien sprake is van een gebrek dat onder de wettelijke garantie valt, is het beroep op de wettelijke garantie voor de klant volledig kosteloos . 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Totallytwo zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Totallytwo is bereikbaar op het telefoonnummer +32 456 39 20 15, via e-mail op info@totallytwo.com of per post op het volgende adres Handelslei 30 2980 Zoersel . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Totallytwo beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Totallytwo zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Totallytwo vof respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: 

De uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/ of gerechtvaardigd beland de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Totallytwo, Handelslei 30 2980 Zoersel, info@totallytwo.com, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Totallytwo, Handelslei 30 2980 Zoersel , info@totallytwo.com

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Voor meer informatie, zie onze Privacybeleid. 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookieverklaring.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Totallytwo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Totallytwo Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).